Equipos

Lista del equipo

Núm.NombreNacimientoPosiciónAltura
1Kenzo YOKOYAMA21/10/1943AR
2Hiroshi KATAYAMA28/05/1940
3Masakatsu MIYAMOTO04/07/1938
4Yoshitada YAMAGUCHI28/09/1944
5Mitsuo KAMATA16/12/1937
6Ryozo SUZUKI20/09/1939
7Kiyoshi TOMIZAWA03/12/1943
8Takaji MORI24/11/1943
9Aritatsu OGI10/12/1942
10Eizo YUGUCHI04/07/1945
11Shigeo YAEGASHI24/03/1933
12Teruki MIYAMOTO26/12/1940
13Masashi WATANABE11/01/1936
14Yasuyuki KUWAHARA22/12/1942
15Kunishige KAMAMOTO15/04/1944
16Ikuo MATSUMOTO03/11/1941
17Ryuichi SUGIYAMA04/07/1941
18Masahiro HAMASAKIAR
Entrenador: Shun-Ichiro OKANO (JPN)

Torneos
Torneo Olímpico de Fútbol Final Todas las ediciones